Bussen

Miljö och natur, både in- och utvändigt

Ekoturen har plats för 40 personer och är utrustad för att kunna berika varje utflykt och exkursion på bästa sätt. I bussen finns gott om fältmaterial såsom kikare, håvar, luppar och litteratur. Vintertid laddar vi med utrustning för is och snö.

Bussen är dessutom inredd för praktiska experiment och undersökningar. Vi har utrustning för t ex pH-mätningar, jord- och vattenanalyser samt en arbetsbänk med stereomikroskop kopplad till TV-video. På bussens tak finns solceller, som laddar batterier för den tekniska utrustningen inne i bussen.

Bussen drivs på rapsdiesel (RME), ett kretsloppsanpassat bränsle, och är utrustad med katalysator för avgasrening.
Ekoturen startade 1995 som ett samarbetsprojekt mellan Norrköpings kommun och Studiefrämjandet i Östergötland, en samverkan som avslutades 2009.

Från 2009 är jag den som driver Ekoturen i eget företag i samarbete med Norrköpings kommun.
bb-1